tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

Rekrutacja 2019/2020

 

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkola. Będzie ona wspomagana systemem elektronicznym i odbywać się będzie za pomocą serwisu internetowego: portal.resman.pl w zakładce – Kanał kandydata.

Pod podanym adresem znajdą Państwo wszystkie istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposoby i terminy zapisów.

Nabór do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020 odbywa się w dwóch etapach.

Pierwszy etap (dla dzieci kontynuujących) - rodzice potwierdzają udział w edukacji przedszkolnej przez złożenie w wersji papierowej formularza „Karty potwierdzenia kontynuacji” w administracji przedszkola.

Drugi etap (dla dzieci nowych) - odbywa się drogą elektroniczną. Pod podanym wyżej adresem, będzie można dokonać zapisu dziecka do przedszkola. Po wprowadzeniu danych on-line, należy kartę wydrukować, podpisać, skompletować wymagane dokumenty i przedłożyć w przedszkolu I preferencji. 

 

WAŻNE DATY

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

5 luty,

godz. 8.00

11 luty,

godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marzec,

godz. 8.00

15 marzec,

godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marzec,

godz. 8.00

21 marzec,

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola   

27 marzec, godz. 9.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)

27 marzec,

godz. 9.00

5 kwiecień,

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

10 kwiecień,

godz. 9.00

 

Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej na ewentualne wolne miejsca odbywać się będzie w terminie od 13 do 24 maja.