tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

KODEKS NASZEGO PRZEDSZKOLAKA

 

W naszym przedszkolu:

  • Szanujemy innych – nie obrażamy gestem, słowem, miną.
  • Nie używamy siły wobec innych – nie bijemy, nie popychamy, nie kopiemy.
  • Jesteśmy życzliwi dla siebie nawzajem – nie odsuwamy nikogo od zabawy.
  • Pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje oraz temu, kogo spotka krzywda.
  • Konflikty rozwiązujemy poprzez rozmowę, a nie agresję.
  • Informujemy dorosłych o każdej sytuacji przemocy, jaką zauważymy.
  • Słuchamy poleceń dorosłych.

 

Wzorowy Przedszkolak:

JEST POGODNY I UŚMIECHNIĘTY

ZGODNIE I BEZKONFLIKTOWO BAWI SIĘ ZE WSZYSTKIMI KOLEGAMI

POTRAFI ODDAĆ ZABAWKĘ INNEMU DZIECKU

SZANUJE ZABAWKI I SPRZĘT PRZEDSZKOLNY

POMAGA TYM, KTÓRYCH SPOTKA KRZYWDA

POCIESZA MŁODSZYCH I SMUTNYCH

ZAWSZE MÓWI SPOKOJNIE, BEZ PODNOSZENIA GŁOSU I KRZYKU

UMIE DOSTOSOWAĆ SIĘ DO PRZEDSZKOLNYCH REGUŁ I NORM POSTĘPOWANIA

UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM

KOCHA PRZYRODĘ I DBA O ŚRODOWISKO