tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

Odpłatność

 

W bieżącym roku szkolnym odpłatność za przedszkole reguluje uchwała nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r.

Określa ona m. in.:

  • godziny bezpłatne – od 8.00 do 13.00 (na realizację podstawy programowej),
  • za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka poza ten czas nalicza się odpłatność w wysokości - 1,00 zł,
  • w przypadku, gdy do przedszkola lub żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Rzeszów uczęszcza z jednej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat za pobyt w placówce,
  • opłaty za pobyt w przedszkolu płaci się „z dołu”, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność,
  • odpłatność za żywienie dzieci (4,50 zł/dziennie) płaci się „z góry”, do 10 dnia danego miesiąca,
  • wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.Należność za przedszkole prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

43 1020 4391 0000 6802 0187 6804

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DZIECI Z ROCZNIKA 2012

Na mocy nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od stycznia 2017 r. zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostały objęte państwową subwencją oświatową.

W związku z tym informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. rodzice dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2012 zostają zwolnieni z opłaty za pobyt w przedszkolu i będą ponosić jedynie koszty wyżywienia.