tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

Ramowy rozkład dnia

 

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 17.00, natomiast podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

Ramowy rozkład dnia wygląda następująco:

Lp.

Godz.

Podejmowane czynności

1.

 

 

 

 

6.30 – 8.00

 

 

 

Schodzenie się dzieci - czynności opiekuńcze, z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

Zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela - zabawy w kącikach zainteresowań, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę, dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi.

2.

8.00 – 8.30

 

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela - ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

3.

8.30 – 9.00

Śniadanie (czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w toalecie i łazience, przygotowanie do zajęć).

4.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne - realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

5.

10.00 – 10.20

II śniadanie (czynności porządkowe, higieniczne).

6.

10.20 – 12.00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela - zabawy rytmiczne, słownikowe, gry utrwalające, orientacyjno-porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne itp., czynności opiekuńcze, z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.   

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (czynności samoobsługowe związane z wyjściem - nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itp., spacery, wycieczki.

7.

12.00 – 12.30

Obiad (II danie) - prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura zachowania się przy stole, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia, czynności porządkowe, higieniczne.

8.

12.30 – 14.15

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela

Odpoczynek poobiedni:

  • gr. I i II – leżakowanie,
  • gr. III – V (słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, słuchowisk, literatury dziecięcej, zabawy relaksacyjne). 

Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna, dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci.

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie.

9.

14.15 – 14.35

Obiad (zupa + deser) - kultura spożywania posiłków, czynności porządkowe i higieniczne.

10.

14.35  - 17.00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela - zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.

Łączenie grup, rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy plan pracy modyfikowany jest w każdej grupie przedszkolnej i dostosowany jest do wieku dzieci oraz godzin pracy danego oddziału.

Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w przedszkolu przewiduje następujące aktywności:

  • co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,
  • co najmniej 1/5 czasu to swobodna zabawa dzieci,
  • 2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
  • 1/5 powinny zajmować zajęcia dydaktyczne.