tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

Rada Rodziców

 

W naszej placówce działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola. Do kompetencji tego organu należy m.in.:

 • współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki do sprawującego nadzór nad przedszkolem dyrektora;wspomaganie działania dyrektora i Rady Pedagogicznej związanej z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w placówce, tak aby działalność przedszkola nie była sprzeczna z oczekiwaniami ogółu rodziców;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady;
 • prezentowanie wobec dyrektora oraz Rady Pedagogicznej opinii rodziców we  wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

 

W bieżącym roku szkolnym w skład zarządu Rady Rodziców wchodzą Państwo:

 1. Maria Kubicka-Kudła (gr. II)    - przewodnicząca RR
 2. Agnieszka Masłowska (gr. III) - sekretarz RR
 3. Paweł Łojek (gr. V)                   - skarbnik RR

 Natomiast członkami Rady Rodziców są Państwo:

 • Anna Dąbrowa (gr. II)                        
 • Agnieszka Hrycelak (gr. V)                
 • Ewelina Jakim-Żurek (gr. I)               
 • Ewa Kielar (gr. I, IV)                         
 • Małgorzata Małek (gr. IV)                                 
 • Piotr Murjas (gr. IV)                         
 • Katarzyna Oberc-Szczepańska (gr. V)
 • Maciej Ostrowski (gr. II)                      
 • Anna Sznilik (gr. I)                            
 • Barbara Święch (gr. II)                      

 

Jeżeli ktoś z Rodziców byłby zainteresowany współpracą z Radą Rodziców, chciałby za jej pośrednictwem przekazać nam jakieś uwagi, sugestie, propozycje - może w tej sprawie skontaktować się z: