tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

Rada Rodziców

 

W naszej placówce działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola. Do kompetencji tego organu należy m.in.:

 • współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki do sprawującego nadzór nad przedszkolem dyrektora;wspomaganie działania dyrektora i Rady Pedagogicznej związanej z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w placówce, tak aby działalność przedszkola nie była sprzeczna z oczekiwaniami ogółu rodziców;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady;
 • prezentowanie wobec dyrektora oraz Rady Pedagogicznej opinii rodziców we  wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

 

W bieżącym roku szkolnym w skład Rady Rodziców wchodzą Państwo:

 1. Marek Bednarz (gr. V)   - przewodniczący RR
 2. Katarzyna Kuś (gr. IV)  - sekretarz RR
 3. Paweł Łojek (gr. IV)     - skarbnik RR

 

 • Anna Dąbrowa (gr. I)                          - członek RR   
 • Katarzyna Domańska-Różycka (gr. V)  - członek RR
 • Zofia Dybaś (gr. III)                                     -członek RR
 • Agnieszka Hrycelak (gr. III)                 - członek RR
 • Maria Kubicka-Kudła (gr. I)                   - członek RR
 • Joanna Łuc-Chabko (gr. IV)                  - członek RR
 • Agnieszka Masłowska (gr. II)               - członek RR
 • Łukasz Masłyk (gr. IV)                         - członek RR
 • Sylwia Milewska (gr. II)                       - członek RR
 • Katarzyna Oberc-Szczepańska (gr. V)   - członek RR
 • Maciej Ostrowski (gr. II)                      - członek RR    

 

Jeżeli ktoś z Rodziców byłby zainteresowany współpracą z Radą Rodziców, chciałby za jej pośrednictwem przekazać nam jakieś uwagi, sugestie, propozycje - może w tej sprawie skontaktować się z: