tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

KONKURS MATEMATYCZNY dla chętnych dzieci z gr. IV i V

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Już wkrótce w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Matematyczne Preteksty”, zorganizowana zostanie ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji, czyli Konkurs MATEMATYCZNE PRETEKSTY dla wychowanków przedszkoli oraz dla dzieci starszych. Głównym sponsorem konkursu i jego organizatorem jest firma MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne, z siedzibą w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej 45.

Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie. W przypadku uczestników z przedszkola oraz z klas I, II lub III szkoły podstawowej, rodzice lub inni opiekunowie mogą pomagać przy czytaniu tekstu konkursowego i treści zadań, zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie konkursu.  

W pierwszym etapie dzieci rozwiązują zadania w domu od dnia ich opublikowania w serwisie internetowym. Ostateczny termin przesłania odpowiedzi w I etapie konkursu to 28 stycznia 2019 r.

Drugi etap konkursu przebiega na terenie przedszkola i będzie miał formę jednorazowego testu pisemnego. Wezmą w nim udział dzieci zakwalifikowane z odpowiednią ilością punktów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się co najmniej 8 osób z placówki oraz wpłata na konto organizatora konkursu wpisowego w wysokości 10 zł.

Korzyści z wzięcia udziału w konkursie to m.in.:

  • otwarcie się na matematykę,
  • wzmocnienie wiary we własne siły,
  • motywacja do pokonywania trudności,
  • ugruntowanie umiejętności matematycznych,
  • odkrycie, ukrytych dotychczas, talentów matematycznych,
  • wzrost efektów kształcenia ogólnego,
  • dodatkowe wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi (pierwszy etap konkursu jest w dużej części etapem „rodzinnym", ponieważ to rodzice m.in. zgłaszają do udziału w konkursie swoje niedorosłe dzieci, a najmłodszym uczestnikom czytają teksty konkursowe i treści zadań),
  • każdy uczestnik otrzyma upominek, co najmniej w postaci Radosnego Sześcianu czyli niezwykłej zabawki i pomocy dydaktycznej, która - poprzez świetną zabawę - kształci logikę przestrzenną i inne umiejętności ogólnoedukacyjne

Wszystkie potrzebne informacje o konkursie znajdują się na stronie organizatora: matpret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty.htm

Natomiast dokładny regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: matpret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty-regulamin.htm

Chętne dzieci prosimy zgłaszać do wychowawców grup najpóźniej do 14 grudnia.

ZAPRASZAMY!!!