tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

Zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

18 czerwiec, godz. 16.30

 

Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszej placówki na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się

w dniu 18 czerwca (tj. wtorek) o godz. 16.30

 

Jego tematem będzie:

  • problem adaptacji dzieci najmłodszych do warunków przedszkola i omówienie sposobów jej ułatwienia,
  • sprawy organizacyjne (podział na grupy, nauczyciele),
  • obowiązujące dokumenty (upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na udostępnienie wizerunku),
  • opłaty za przedszkole - w przedszkolu działa system ewidencji czasu pobytu dziecka w placówce.Osoby przyprowadzające dziecko potwierdzają swoje wejście do przedszkola i wyjście wraz z dzieckiem poprzez imienną kartę elektroniczną. W ten sposób odmierzany jest czas pobytu dziecka w placówce. Liczona jest każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu(w wysokości 1 zł) z wyłączeniem godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej tj. od 8.00 do 13.00. Jeżeli karta nie zostanie wczytana - system naliczy czas pobytu dziecka od godz. 6.30 do godz. 17.00. System nalicza także stawkę żywieniową za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 5 zł.

W związku z powyższym na spotkaniu będzie można zamówić potrzebną ilość imiennych kart dla swojego dziecka w cenie 14 zł/sztuka i uiścić należność.

 

ZAPRASZAMY!