tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU „e-Dziecko”

PRZYPOMNIENIE ZASAD KORZYSTANIA Z CZYTNIKA

 

Uprzejmie informujemy, że w naszym przedszkolu działa elektroniczny system ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu, tzw. e-Dziecko.

W skład systemu wchodzi czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.

Przyprowadzając dziecko rodzic (opiekun prawny) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt w przedszkolu jest bezpłatny, poza tymi ramami czasowymi kosztuje 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

Odbierając dziecko z przedszkola sytuacja się powtarza – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę wyjścia dziecka.

Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu.

UWAGA! Aktualnie, podczas trwania reżimu sanitarnego elektroniczne karty dzieci z grupy I, II i III będą obsługiwać pracownicy przedszkola.

 

Koszt jednej karty to 14 zł (karta jest bezterminowa, może więc być aktywna przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu).

 

Przypominamy także, że rodzice mogą w każdej chwili wejść na konto swojego dziecka, na którym znajdują się m.in. następujące zakładki:

  • zgłaszanie nieobecności,
  • raport obecności,
  • zestawienie wpłat,
  • rozliczenia.

Aby zalogować się na konto dziecka należy:

1.

wejść na stronę

edziecko.edu.pl

2.

wpisać login

nr karty dziecka

3.

wpisać hasło (4 cyfry)

dzień i miesiąc urodzenia dziecka (np. 8 wrzesień = 0809)

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się, można zgłosić się do dyrekcji przedszkola.

 

Uwaga: w przypadku dzieci z rocznika 2014, które są zwolnione z opłat za pobyt w przedszkolu, wystarczy odbić kartę tylko raz dziennie, w celu naliczenia odpłatności za wyżywienie.