tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W GR. II

 

Na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) za zgodą organu prowadzącego w dniach 5 i 6 listopada ZAWIESZAM zajęcia stacjonarne w gr. II Przedszkola Publicznego Nr 6 z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieciom.

Na zwolnieniu lekarskim przebywają nauczyciele prowadzący grupę oraz dwóch z innych grup. Nie ma zatem możliwości zapewnienia zastępstw. 

  dyr. Barbara Machniak