tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W GR. III

 

Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie ZAWIESZAM zajęcia w grupie III w Przedszkolu Publicznym Nr 6.                               

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) czasowo: od dnia 19 listopada 2020 r. (czwartek) do dnia 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) zawiesza się zajęcia stacjonarne w grupie III.

Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne zostają zawieszone za zgodą organu prowadzącego, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 18.11.2020 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia dzieci wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

wicedyr. Ewa Bartkowicz