tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

MINI OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

Program „AKTYWIZACJA RUCHOWA DZIECI 5- I 6-LETNICH I JEJ WPŁYW NA POSTAWĘ CIAŁA ORAZ PODEJMOWANĄ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ"

 

Nasze Przedszkole już trzeci rok z rzędu bierze udział w programie „MINI OLIMPIADA PRZEDSZKOLNA”, tzw. „MOP”. Program tenskierowany jest do dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jego ideą jest propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zdrowego stylu życia. Dodatkowo program ma również podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć w oddziałach przedszkolnych. Program oparty jest na umiejętnościach zaczerpniętych z lekkoatletyki, gimnastyki i gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna). Na potrzeby programu przyjęto nazwy:

 • „Mały Lekkoatleta” – w tej sprawności zostały zawarte treści związane z poruszaniem się: bieg, skok, rzut.
 • „Mały Gimnastyk” – w tej sprawności zostały zawarte treści kształtujące gibkość, zwinność oraz równowagę.
 • „Mały Sportowiec” – w tej sprawności zostały zawarte treści związane z rzutami, podaniami i chwytami, odbiciami oraz kopnięciami.

Autorem i pomysłodawcą tego projektu jest dr Paweł Lenik z Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Natomiast koordynatorem programu w naszej placówce w bieżącym roku szkolnym jest p. AGNIESZKA MIĘKISZ, która wraz z p. Agnieszką Dębicką będzie realizować program w grupie IV.

 

Uzupełnieniem tego projektu jest autorski program „Aktywizacja ruchowa dzieci 5- i 6-letnich i jej wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną".

Przeprowadzane badania obejmują ocenę wysokości i składu masy ciała, ocenę postawy ciała w oparciu o KINEOD; obiektywną ocenę aktywności fizycznej za pomocą akcelerometru oraz ocenę sprawności fizycznej dzieci w oparciu o „Test Wrocławski”.

W badaniu mogą wziąć udział dzieci z gr. II - V, których rodzice wyrażą na to zgodę.

 

Szczegółowe informacje dla uczestników badania:

ZASTOSOWANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI RUCHOWEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I JEGO WPŁYW NA POSTAWĘ CIAŁA ORAZ PODEJMOWANĄ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

 

Projekt badawczy wykonywany będzie przez wykwalifikowaną kadrę:

 • Wydziału Wychowania Fizycznego
 • Wydziału Medycznego

Przeprowadzane badania są w pełni anonimowe. Wszystkie wyniki oraz dane pozyskane w toku badań będą wykorzystywane jedynie na potrzeby analizy naukowej.

Głównymi celami projektu są:

 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej
 • rozwój umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym
 • monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej
 • ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

PRZEPROWADZONE BADANIA OBEJMUJĄ:

 1. Ocena wysokości i składu masy ciała - wysokość ciała zostanie zmierzona wzrostomierzem, a skład masy ciała za pomocą wagi Tanita DC-360 S.
 2. Ocena postawy ciała - zastosowany system KINEOD pozwala na bezpieczną i nieinwazyjne pozyskanie obrazu 3D całej tylnej powierzchni ciała za pomocą podczerwieni. Pomiar jest poprzedzony oznaczeniem na ciele badanego kilku punktów antropometrycznych za pomocą specjalnego przeznaczonego do skóry łatwo ścieralnego markera.
 3. Obiektywna ocena aktywności fizycznej - zostanie wykonana za pomocą akcelerometru. Jest to niewielkie urządzenie umieszczone w okolicy talii na elastycznym pasku. Do oceny aktywności niezbędne jest by badany nosił akcelerometr przez 24h na dobę jedynie z wyłączeniem czasu przeznaczonego na kąpiel. Akcelerometry będą mierzyły aktywność dziecka przez 7 dni.
 4. Ocena sprawności fizycznej dzieci - sprawność fizyczna dzieci zostanie oceniona z wykorzystaniem standaryzowanej baterii testów pt. „Test Wrocławski”. Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat składa się z czterech prób testowych:
 • próba siły - rzut piłką lekarską 1 kg znad głowy;
 • próba mocy - skok w dal z miejsca;
 • próba szybkości - bieg na 20 m ze startu wysokiego;
 • próba zwinności - bieg „wahadłowy" 4x5 m z przenoszeniem klocka.

 

Udział w badaniu jest dobrowolny i nieodpłatny. W każdym momencie można wycofać swoją zgodę, bez żadnych konsekwencji, także w trakcie badania.

 

 

Opis urządzenia - ActiGraph WGT3X – Accelerometr

 

Akcelerometr to urządzenie, którym można mierzyć aktywność ruchową oraz okresy braku aktywności (dzień i noc), a przy tym jest łatwy do noszenia i nie wpływa na możliwość poruszania się. Pozwala ocenić intensywność, częstość i czas trwania wysiłku.

Jest to urządzenie bezprzewodowe, posiadające oprogramowanie do analizy, zapewnia obiektywną aktywność fizyczną, narzędzia analizy danych mogą być konfigurowane, aby osiągnąć konkretne badania naukowe. ActiGraph dostarcza obiektywnych informacji przez 24 godziny (aktywność fizyczna i sen). Ponadto dostępne są informacje o wydatkowaniu energii (Kcal), pozycji ciała (pionowa, siedząca, leżąca i brak aktywności) oraz ilość kroków.

Ważne aby urządzenie ściągać do kąpieli i pływania (chodzi o brak kontaktu z wodą). Urządzenie proszę nosić przez 7 dni w dzień i w nocy.

 

Uwaga: badanie przy użyciu akcelerometru odbędzie się w późniejszym terminie