tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Długie wieczory, nadchodząca świąteczna atmosfera - wszystko to sprzyja, by przygotować najpiękniejszą szopkę i zgłosić ją w naszym II Szkolno-Przedszkolnym Konkursie Plastycznym pt.: „Szopka bożonarodzeniowa”.

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • w konkursie mogą brać udział dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 6 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 13,
  • prace mogą być wykonywane indywidualnie lub wspólnie z rodziną,
  • każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs tylko jedną pracę,
  • format i technika dowolna (nie wolno wykorzystywać elementów gotowych np. plastikowych czy gipsowych figurek, elementów wycinanych z pocztówek świątecznych itp.).

        2. Prace oceniane będą w kategoriach:

  • przedszkole
  • klasy I - III
  • klasy IV – VIII

      3. Każda praca powinna być opisana wg następującego wzoru:

  • imię i nazwisko autora
  • wiek oraz grupa przedszkolna (klasa)

      4. Prace należy składać do 14 grudnia 2018 r. w sekretariacie przedszkola.

      5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r.